Waamicha Saganataa Guyyaa BBQ’s kan Waaggaa haaraa

(Oromocentre, 12 Amajjii 2012) Waldaan hawaasa Oromoo Melbourne Kibba Bahaa  (SERMOCAVA) sagantaa maatii bashannansiisuu, fi bohaarsuu qopheesse irratti yeroon akka argaman waamicha dabarse.

SERMOCAVAn dhaamsa dabarseen akka hubachiisetti, sagantaa BBQ  Amajjii 14, 2012, guyyaa Sanbata  akka taasisamuuf qophaa’e irratti  maatiin marti yeroo kabajanii bakka akeekametti argamuu qaban.

Itti dabaluunis, miseensoti SERMOCAVA “maatii keessan /ijoollee/ qabachuun ganama sa’a 09:00wd/am buufata baaburaa Noble Parkitti akka argamtan jechaa miseensonni carraa geejiba hin qabne Atobusiin kan qophaa’u yeroo ta’u konkolaataa ofiitiinis adeemuun ni danda’ama,” jedhee jira.

Bakki  ………………………………….Cardinia Reservoir Park, Karaan nama geessu Wellington Road,

Cardinia Creek Road Melway: page 126 A12 or 210 C11.

Guyyaan …………………………… Amajjii 14, 2012

Saa’atiin …………………………… 09:00wd ta’a —saa’atii itti Noble Park wal agarree kaanu.

NB   1. Saa’atiin kabajamuu qaba

2. Konkolaataa ofiitiin deemuunis ni danda’ama.

KHR SERMOCAVA.

NB ;  Visit:- http://oromocentre.org/events/waamicha-sagantaa-bbq/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: