Guyyaan Gootota Oromoo Mallattoo Gootummaa Oromoo ti!

(Oromocentre, Melbourne, 18 March 2012) Waldaan Hawaasaa Oromoo Melbourne Kibba Bahaa kan gabaabbinaan (SERMOCAVA) jedhamu Guyyaa gootota Oromoo Ebla 15 kabajuuf qophiitti waan jiruuf, hawaasti keenyas ayyaana kana irratti argamuun qooda isaanii aka bahatan beeksise.

Waldaan kun dhaamsa raadiyoo keenyaa ergeen akka ibsetti, ayyaana  Ebla 15, 2012 kabajamu kanaaf qophiin barbaachisu godhamaa kan jiru yoo ta’u ilmaan Oromoo magaalaa Melbourne keessatti argaman Guyyaa seena qabeessaa kana gamtaan kabajuuf, achumaanis   jaalalaa fi sabboonummaa isaanii ibsachuuf sirna kabajamaa kana irratti akka argaman afeeramanii jiru.

Waldaan kun itti dabaluunis, sagantaan kun Sabboontota Oromoo qabsoo saba isaaniitiif jecha lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne sana aarsaa godhanii darban yaadachuuf ta’uu ibsee, Goototi Oromoo kunneen   gurbummaa saba isaanii irra jaarraa tokkoo ol diriirfatee ture fi hanga har’aas irraa hin kaane buqqisuuf jecha, kanneen aarsaa ta’an yaadachuun gootota keenya amma illee qabsootti jiran jajjabeesuu dha jedhee jira.

Kana malees, kanneen  walabummaa biyya isaanii fi bilisummaa saba isaanii dhogoomsuuf lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne dabarsan dhaahdessuun dirqama dhaloota jiruu ta’uu kan yaadachiise SERMOCAVAn,  ilmaan Oromoo sadarkaa addunyaatti kan kabajaa fi marartoo argatuu  kan danda’an wareegama goototi kunneen baasaniin  ta’uun dagatamuu hin qabu jedhee jira.

 Waldaan Hawaasa Oromoo Melbourne Kibba Bahaa, Victoria, Australia, sagantaa guddaa fi kabajamaa kana irratti keessummoota bulchiinsa Mootummaa adda addaa keessaa,  jechuunis, miseensoti paarlaamaa, MP, Multicultural Affair, Victoria Police Commission, Immigration, warreen mirga uummataaf falman (HCH), beektota rakkoo Oromoo irratti qorannoo gaggeessanii fi miseensota jaarmiyaa hawaasaa uummta Gaanfaa Afirikaa afeeruu isaa beeksisee, hawaasti Oromoos sagantaa kana irratti maatii keessan waliin argamtanii qooda eenyummaa keessanii akka baatan isiniif dhaamamee jira.

“Alagaa fuula duratti calaqqee uummata keenyaa kan ta’uu danda’u numa Oromoota biyya ambaa jiraannudha” kan jedhe SERMOCAVAn, “sangataa qophaa’e kana irratti Wal taanee waliin dhaabbachuun gootota keenya yaadachuun kabaja gootota keenyaaf qabnu haa mul’isnu,” jedhee jira.

Bakki ayyaanni kun itti ta’u, wiirtuu Hawaasaa Paddy O’Donoghue Centre, 18 – 34 Buckley Street, Noble Park yoo ta’u, sagantaan kun Ebla 15, 2012 waaree booda saatii 5:30 irraa eegalee  ti.

Comments

  1. Dereje Fayisa says:

    Yada dansaa dha. Achiin Nu ha gahu

    • Dereje Fayisa says:

      Well done! All the results of Oromo struggle and the current oromummaa conscience is the light of oromoo heros blood sucrifies.it is our turn to honer them and allways remember for what they have done for bilisomma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: