“Tokkummaan Dantaa Sabaa irratti Gamtaan Hirmaachuu dha.”

(Oromocentre, Melbourne, 7 April 2012) Waldaan Hawaasaa Oromoo Melbourne Kibba Bahaa kan gabaabbinaan (SERMOCAVA) jedhamu Guyyaa gootota Oromoo Ebla 15 kabajuuf qophii isaa xumuratee akka jiruu fi hawaasti Oromoo naannoo magaalaa Melbourne jiraatan ayyaana kana irratti argamanii kabajaa fi jaalala qabsoo isaaniif qaban akka mul’isan dhaamee.

Waldaan kun dhaamsa dabarseen akak hubachiisetti,  ayyaana  Ebla 15, 2012 kabajamu kanaaf qophiin barbaachisu xumuramee jira. Kanaaf,  ilmaan Oromoo magaalaa Melbourne keessatti argaman Guyyaa seena qabeessaa kana gamtaan kabajuuf, achumaanis   jaalalaa fi sabboonummaa isaanii ibsachuuf sirna kabajamaa kana irratti argamuun barbaachisaa dha.

Waldaan kun itti dabaluunis, sagantaan kun Sabboontota Oromoo qabsoo saba isaaniitiif jecha lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne sana aarsaa godhanii darban yaadachuuf ta’uu ibsee, Goototi Oromoo kunneen   gurbummaa saba isaanii irra jaarraa tokkoo ol diriirfatee ture fi hanga har’aas irraa hin kaane buqqisuuf jecha, kanneen aarsaa ta’an yaadachuun gootota keenya amma illee qabsootti jiran jajjabeesuu dha jedhee jira.

Kana malees, kanneen  walabummaa biyya isaanii fi bilisummaa saba isaanii dhogoomsuuf lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne dabarsan dhaahdessuun dirqama dhaloota jiruu ta’uu kan yaadachiise SERMOCAVAn,  ilmaan Oromoo sadarkaa addunyaatti kan kabajaa fi marartoo argatuu  kan danda’an wareegama goototi kunneen baasaniin  ta’uun dagatamuu hin qabu jedhee jira.

 Waldaan Hawaasa Oromoo Melbourne Kibba Bahaa, Victoria, Australia, sagantaa guddaa fi kabajamaa kana irratti keessummoota bulchiinsa Mootummaa adda addaa keessaa,  jechuunis, miseensoti paarlaamaa, MP, Multicultural Affair, Victoria Police Commission, Immigration, warreen mirga uummataaf falman (HCH), beektota rakkoo Oromoo irratti qorannoo gaggeessanii fi miseensota jaarmiyaa hawaasaa uummta Gaanfaa Afirikaa afeeruu isaa beeksisee, hawaasti Oromoos sagantaa kana irratti maatii keessan waliin argamtanii qooda eenyummaa keessanii akka baatan isiniif dhaamamee jira.

“Alagaa fuula duratti calaqqee uummata keenyaa kan ta’uu danda’u numa Oromoota biyya ambaa jiraannudha” kan jedhe SERMOCAVAn, “sangataa qophaa’e kana irratti wal taanee waliin dhaabbachuun gootota keenya yaadachuun kabaja gootota keenyaaf qabnu mul’isuun, tokkummaan keenya dantaa sabaa fi biyyaa irratti gamtaan hojjachuu keenyaan akka mul’atu godha,” jedhee jira.

Bakki ayyaanni kun itti ta’u, wiirtuu Hawaasaa Paddy O’Donoghue Centre, 18 – 34 Buckley Street, Noble Park  dha. Sagantaan kunis Ebla 15, 2012 waaree booda saatii 5:30 irraa eegalee  akka kabajamu sagantaa bahe irraa hubachuun danda’amee jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: