Mallas Zeenaawwii Abbaa Irree dha!

(Oromocentre, Melbourne, Caamsaa 20, 2012) Mootumman Itoophiyaa mootummaa nagaa fi tasgabbii fiduu dadhabe waan ta’eef deeggarsi kennamuuf irraa dhaabbachuu akka qabu Waldaan Hawaasa Oromoo Melboune Kibba Bahaa gaafate.

Waldaan kun xalayaa Iyyaannoo Caamsaa 15, bara 2012 Hayyuduree mootummoota gamtoomanii Baankii Moonii fi mootumma Ameerikaa, fi jaarmiyoota mirga dhala namoomaaf falmaniif erge keessatti akka hubachiisetti, mootummaan Mallasa Zeenaawwii ummata baroota hedduuf nagaa fi jaalalaan waliin jiraataa jiru walitti diruun akka biyyi yaaddoo fi sodaa keessa galu godhaa jira.

Walgahii dureesota Saddetii irratti afeeramee kan argame Mallas Zeenaawwii otuu dhimma wabii nayaataa himaa jiruu mormiin isa mudateen salphate.

Sagantaa dhimma wabii nyaataa qophaa’ee jiru irratti oduu gabaasuuf kan hirmaate Abbaba Galaaw otuu Mallas dubbachaa jiruu ka’ee sagalee isaa ol fuudhuun “Malla Abbaa Irree ti! Mallas Sanyii dhala namaa irratti yakka hojjataa jira!” jechuun qalbii hirmaattotaa hawwate.

Yeroo kanatti waan ta’en kan rifate Mallas, rifannaa isaa dhofkachuuf sagalee isaa olkaasee dubbachuuf yaalii godhus, sagaleen Gaazexeessaa Abbabaw Galaaw caalchisuu waan hin dandeenyeef dubbii isaa addaan kutee, boquu isaa cabsee usuuf dirqameera.

Haga humnooti tikaa gaazexeessicha qabanii baasanitti, sagalee isaa olkaasee gochaa hammeenyaa mootumma Mallas Zeenaawwiin raawwatamaa jiru kan tarreesse Abbabaa Galaaw, erga qabamee bahee booda eenyummaa isaa gaafachuun ala miidhaan irra gahe akka hin turre TV Isaat jedhamu irratti ibsee jira.

Namni waardiyaa Mallas ta’e tokko garuu akka isatti dhaadate dubbatee jira.

Kana malees, hawaasti Ameerikaa keessa jiru mormii fi balaaleffannaa guddaa Mallas irratti bahee akka jiru odeessi achi irraa nu gahe hubachiisee jira.

Comments

  1. Kuusaa namarraa says:

    wayyaneen oromiyaa keessaa yeroo gabaabaa keessatti bahuu baannaan nuti ejjennoo fudhannu qabna jechaa jiru uummanni qellam wallaggaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: