GurmuunTumsa Qeerroo waamicha godhe

(Oromocentre, Melbourne, 5 June 2012) Hawaasti Oromoo magaalaa Melbourne, Australia, keessa jiraatan Qeerroo Bilisummaa biyya keessatti diddaa finiinsaa jiruuf dirmatanii gahee lammumma aisaanii akka bahatan gaafatame.

Gurmuun Tumsa Qeerroo Bilisummaa waamicha dhiyeesse keessatti akka ibsetti yeroo ammaa Qeerroon Bilisummaa humna abbaa irree Mallas Zeenaawwii waliin diddaa fi falmaa cimaa keessatti argamu.

Yeroo ammaa kana dargaggoonni Oromoo maqaa ‘Qeerroo Bilisummaa Oromoo’ jedhuun wal ijaaranii, dhaamsa birmatnaa ‘Ka’i Qeerroo!’ jedhu waliif dhaamuun qabsoo bilisummaa Oromoo dhaalmaan isaan dhaqqabe galmaan gahuuf Ummata Oromoo haamlessanii abdii guddaa itti horaa, diina Ummata Oromoos qabbana dhorkaa jiru,” kan jedhe dhaamsi Tumsa Qeerroo kun, qabsoo hadhaaftuu Qeerroon Oromoo gaggeessaa jiru hawaasni Oromoo biyya alaa jirru akka quba qabaatuuf dhaamsa  darbeef irratti hundaa’anii akka of ijaaran hubachiisee jira.

Keessayyuu, dhaamsi Qeerroo bilisummaa irraa isaaniif darbe, “nuti Qeerroon biyyaa qarriifaa diinaa jala teenyee golee Oromiyaa mara keessatti sochii taasisnu itti fufnee jiraachuu keenya dhugoomsataa jirra. Nuti Jirraa, qabsoo saba keenyaas itti fufaa jiraa isinoo hawaasni Oromoo biyya alaa jiraattan jirtuu?” kan jedhu ta’uu kan ibsi dhaamsi kun, haala kana irraa ka’uun Gurmuun Tumsa Qeerroo Bilisummaa hundeeffamee yeroo ammaa kanatti karaa Qeerroo Bilisummaa gargaaruu fi tumsuun danda’amu irratti hawaasa waliin maryachuuf qophiitti akka jiru beeksisee jira.

Marii magaalaa Melbourne keessatti Waxabajjii 30, 2012 taasisamuuf akeekame irratti hawaasti Oromoo magaalaa Melbourne fi naannoo ishii keessa jiraatan hirmaatuun gahee lammummaa isaanii akka bahatan kan dhaame waamichi kun, “dhaamsa lammummaa Qeerroo Oromiyaa irraa dhaamamaa jiruuf jiraachuu keenya ibsuu fi abdiis ta’uufii qabna,” jechuun waamicha lammummaa hawaasa Oromoo magaalaaMelbourne keessa jirataniif dabarsee jira.

Guutummaa waamicha kanaa PDF kana keessaa argachuu dandessu:Waamicha GTQB Websitef

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: