Jilli Wayyaanee Australia keessatti salphatte!

(Oromocentre, Melbourne, 1 July 2012) Guyyaa har’aa, hawaasti oromoo, Ogaadeenii fi Itoophiyaa gamtaadhaan jila Wayyaanee, Junaddiin Saadoon durfamu salphisan; walgahiin isaan Hotel Hayata jedhamu keessatti qopheeffatanis diddaa ummataan akka haqamu godhamee jira.

Diddaa ganamaa kaasee haga galgalaatti itti fufe kanaan  ergamtooti Wayyaanee fi jala deemtoti isaanii kaan saanii tumamanii lubbuun isaanii humna poolisiin yoo bararu, kaan immoo dhokatanii akka dhufanitti dhokatanii deebi’anii jiru.

Dhiittaan mirga dhala namaa kan isaan aarse, lammiiwwan Oromoo, Ogaadeenii fi Sidamaa fi Itoophiyaa kunneen, mirga biyya keenaya keessati dhabne nu sarbuuf kanneen deemaniif bakka hin qabnu jechuun tokkummaam dura dhaabbannaa isanaii agarsiisanii jiru.

Diddaa fi hiriira nagaa kanaan egamtooti fi jilli wayyaanee akka sareetti tumamanii kan aryataman yoo ta’u, ergamtittiin Wayyaanee Junaddiin Saaddoo qaanii kana uffachuu bira darbuunis, mana dhoksaa keessatti ittifamtee akka oolte beekamee jira. Bal’ina oduu kanaa giduu kana isiniif dhiyeessian; hagasitti waan TVn Channel 7 jedhamu dabarse ilaala.

http://au.news.yahoo.com/video/national/watch/29849614/ethnic-rivals-clash/248154/ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: