Yaman keessatti Baqattooti Oromoo Dhumaa Jiru.

(Oromocentre, 10 Adoolessa 2012) Baqattoota Oromoo biyya abbaa isaanii irraa dhiibamanii biyya yaman keessatti dahatan irratti hiraarsaa fi ajjeechaan gahaa jiru daran hammaachuun gabaasame.

Maddi Oduu keenyaa Yaman irraa odeessa nuuf ergeen akka hubachiisetti, miidhaa fi hiraarsaan Oromoota irra gahaa jiru yeroo irraa gara yerootti hammaachaa jira.

Odeeffannoon suuraa waliin qindeeffamee nuuf ergame irraa akka hubachuun danda’ametti, lubbuu namoota 12 olii Yaman keessatti darbee jira.

Kana malees, manneen hidhaa addaddaa keessatti namooti hedduu hiraarfamaa akka jiran, yeroo ammaa kanattis daa’immanii fi dubartooti hedduu akka malee miidhamaa jiran.

“Akkuma ammaan dura iyyachaa turretti rakkinni Baqattoota Oromoo irra gahaa jiru daran ammas kan ija baasee itti fufeedha,” kan jedhan baqattooti Oromoo, hawaasti Oromoo biyya addaddaa keessa jiraatu karaa danda’uun sagalee isaanii akka ta’an, waan danda’aniinis akka birmata iif waamicha godhanii jiru.

Bal’ina Gabaasa kanaaf hidhaa kana banadhaa:Gochaan suukanneessaan Baqattoota Oromoo Yaman irratti raawwatamaa jiru itti fufaa jira_0 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: