“Irreechaan Waltajjii Oromummaa Dagaagsuu dha.”

(Oromocentre, Melbourne, 4 Onkoloolessa  2012) Ayyaanni Irreechaa sirna hoo’aadhaan Australia, kutaa Victoria, magaalaa Melbourne  keessatti kabajame; ayyaanni kun sirna ittiin aadaa fi eenyummaan Oromoo mul’isan ta’aa  jira.

Ayyaanni Irreechaa  hawaasa Oromoo biyya Australia, kutaa Victoria, magaalaa Melbourne  fi naannoo ishii jiraataniinFulbaana 30 bakka Footscray park jedhamutti kabajame kana irratti ilmaan Oromoo uffannaa aadaa Oromoo calaqqisuun bifa hedduu miidhadgaa fi hoo’aadhaan gaggeeffamee jiru.

Ayyaanni kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddoon kan eegalame yoo ta’u ittaansuun, dubartooti faaruu Irreechaa-“Mareehoo” jechaa Irreeffattota dursanii warri kaan immoo isaan hordofanii sirnaan gara Malkaatti qajeelan.

Akka Malkaa Footscray Park ga’aniin marabbaan eebbaa kenname;  ittaansuun angafti irreeaffatee akka warri kaanis Irreeffatan taasise.

This slideshow requires JavaScript.

Namuu uumama qabatee, Uumaa  kadhachuu fi galateeffachuun akkuma kan darbeef toletti, kan dhufus akka isaaniif tolu kadhatanii jiru.

“Irreeffannaan Waaqa tokkicha galateeffannaa dha,” kan jedhan maanguddoon Oromoo tokko, yeroo ammaa kanatti immoo “Irreechaan wiirtuu fi waltajjii Oromummaa dagaagsu ta’aa jira. Namuu Irreechaan dahatee Oromummaa isaa yeroon itti jabeeffachuuf hojjatuu dha,” jedhanii jiru.

Keessaayyuu, kanneen biyya isaanii irraa fagaatanii jiraniif Irreechaan cancalaa fi hidda eenyummaa ti,” kan jedhan Irreeffataan biro immoo, “ yeroo Irreeffannu lafa warra keenyaa, ayyaana qe’ee warra keenyaatiin deebinee guutamna. Kun hidda biyyaa fi saba keenya waliin walitti nu  hidhu waan ta’eef eenyummaa keenya jiraachisuu fi waaan nu hir’ate nu guutuu keessatti gahee guddaa qaba,” jedhanii jiru.

Ayyaana Oromoon martu bakka jiru irraa waan aadaa fi eenyummaa Oromoo ibsuu ficalaqqisuun guutamanii irratti hirmaatan kun sirna Irreeffatameen booda sagantaa “Dhandhamaa” keessatti dhangaan Oromoo akka nyaatamuu fi beeksisamu godhamee jira.

Sagantaa barsiisa Irreeffannaa fi aadaa Oromoo keessattis, Irreechaan yeroo itti Oromoo nagaa fi araara gidduu isaanitti buusan, guyyaa galateeffannaa ta’uun ibsamee jira.

Irreechaan erga eegalee gara waggaa 6400 ol kan lakkoofsise yoo ta’u, yeroo ammaa keessattis ummata Oromoo biyya keessaa fi alaa biratti sirna hoo fi dammaqinaan kabajamaa jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: