Gadaa

Comments

 1. moti lamessa says:

  oromiyaaf bilisummaan hawaa

 2. abdii boriii says:

  yaa ilmaan oromoo rabbi tokko nu haa godhu.dhaabni ABO kaayyoo mataa isaa qaba kaayyon isaa hinjijjiiramu yoomillee,kaayyoon kanuma jalqaba dhaabni hundaa’efi,abbaan fedhee dhaaba kana dhiisee deemuu danda’a,kaayyon garuu bakkaa sochoo’uu hin danda’u,warra kaayyoo ABO jijjiirra jedhu ammoo ummanni oromoo ni balaaleffata,kanarratti ibsa walii laachuuf qabsaa’aa.warreen ABO facaasuuf deeman waan baayyataniif.fkn.kamaal galchuu.leencoo lataa/baatii kkf..injifannoon tan ummata oromoo.oromiyaan biyya afrikaa 57ffaa taati(yoo rabbi je’e) inshaa allaah.hin shakkinaa rabbi nu gargaaraa.injifannoon ta ummata oromoo.

 3. Jemal Abdulahi says:

  yaa ilmaan oromoo kan kaabaa,kibbaa,bahaa,dhihaa yeroon hundi ishee nitti wal jijjiirte,barrii bara kaanitti nu kennee,gabrummaan gabrummaa taanitti nu kennitee,yoo harqoota kaan ofirraa buufnu kuun nutti taree maaloo uumaan tun dhugumaan waaqarraa nuuf kennamte moo maaliif callistanii ilaaltu,kaleessa Finfinnee fi Dirre dawaa gurguratan boru ammoo boru Adaamaa gurguruuf,iftaan ammoo nu gurguruuf teetti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!………………………??????????????????jabaadhaa

 4. Jemal Abdulahi Mohammed says:

  Finfinnee deebifachuudhaaf salphaadha.Dura walii galuu,wal dhagahuu,Afaan keenyaan boonuu,Barnoota,dhaamsa qulqulluu walii dabarsuu,dhaaba hunda keenyaa ABO itti amanuun Finfinneen boru deebiti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…………………….??????????????????qabsoon kan oromooti,OROMIA SHALL BE FREE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: